Kuntavaalit käynnissä ja H-hetki lähestyy. Tulin mukaan tähän vaalimyllyyn sitoutumattomana ehdokkaana Keskustan listalle Tammelan kunnanvaltuustossa 2015 tehdyn valtuustoaloitteen ja sen erinäisten seurausten johdosta. Kokosin tähän blogiin paikallislehden mielipidekirjoituksia ja pääkirjoituksia ajalta 21.7.2016 – 19.3.2017, ihan vaan muistutuksena kuinka kaikki tapahtui. Kirjoitukset heijastelevat Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen ja kunnanvaltuuston uuden päätöksen jälkeisiä reaktioita. Koosteet eivät ole aivan täydellisiä, mutta antavat kuvan kouluasian käsittelystä Tammelassa.

Valtuustoaloitteessa vaadittiin kahden kyläkoulun, Letkun ja Teuron lakkauttamista: Valtuustoaloite_2016345-4-2. Allekirjoittajina oli Kokoomuksen, Vihreiden, Perussuomalaisten, SDP:n, Vasemmistoliiton ja Kristillisdemokraattien valtuutettuja.

Kouluverkkoselvityksen, kuulemisten ja kannanottojen jälkeen valtuustoon lähti kunnanhallituksen esitys, jonka valtuusto hyväksyi äänin 11-6. Äänestyksessä oli vastakkain kaksi lakkautusvaihtoehtoa, toisessa neljä koulua ja toisessa kaksi. Keskustapuolueen 10 valtuutettua äänesti tyhjää. Kuntalaisten puutteellinen kuuleminen ja päätöksen sekavuus oli Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle riittävä peruste päätöksen kumoamiseen 22.6.2016.

HAO:n ratkaisun jälkeen virisi kuntalaisten toive siitä, että kyläkoulut voitaisiin sittenkin säilyttää ja aihetta käsiteltiin lukuisissa mielipidekirjoituksissa: Kooste 1_FL-mielipidekirjoituksi_21072016-06022017. Kunnanhallitus tilasi uuden kouluverkkoselvityksen, josta pyydettiin lausuntoja ja kannanottoja ja järjestettiin kuulemistilaisuus (video: http://www.tammela.fi/kouluverkkoratkaisu/). Jos joku jaksaa vielä perehtyä lisää, asiakirjoja ja päätöspöytäkirjat löytyvät Tammelan kunnan pöytäkirjasivuilta: http://tammela.tjhosting.com/kokous/2017413-4.HTM.

Kunnanvaltuusto päätti sitten 6.2.2017 lakkauttaa neljä kyläkoulua: Kaukjärven, Letkun, Myllykylän ja Teuron koulut. Tällä kertaa 16 valtuutettua oli saatu koulujen lakkautusten kannalle. Tärkein peruste tuntui olevan: päätös on tehtävä nyt ja vain koulujen lakkauttaminen on vastuullinen päätös. Valtuuston kokouksessa esitettyyn kysymykseen päätöksen kustannusvaikutuksista ei saatu vastausta. Keskustan esittämä vaihtoehtoinen koulujen kehittämismalli asukashankintoineen ei kelvannut valtuuston enemmistölle.

Kunnanvaltuuston päätös aikaansai luonnollisesti mielipidekirjoituksia: Kooste 2_FL mielipidekirjoituksia_09022017-19032017. Päätöksestä on jätetty kaksi kunnallisvalitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, perusteina mm. kuntalaisten huomiotta jättäminen päätöksen valmistelussa. Odotamme HAO:n ratkaisua asiassa.

Jään odottamaan äänestäjien kannanottoa myös tähän kouluasiaan 9.4.2017. Toki vaalissa on muustakin kysymys, elinvoimaankin kouluasia liittyy olennaisesti. Kylien elinvoima ja kyläkoulut sen tukena on koko Tammelan menestyksen ja asukasviihtyvyyden keskeisiä tekijöitä. Ainakin Keskustan riveistä ja Meidän Tammelan yhteislistalta löytyy kelpo ehdokkaita näiden tavoitteiden ajamiseen. Vaalikoneista löytyy lisää mielipiteitä.